14-12-20 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - BU Endelig vedtagelse af forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet#2 - BI Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21#3 - BI Bevillingsansøgning for pulje#4 - KC Opgave- og Projektplan for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets arbejde 2018-2021#5 - KC Ungekulturhus - anlægsbevilling#6 - KC Fremskrivning af tilskud på kultur- og fritidsområdet#7 - KC Anlægstilskud til Den Selvejende institution Gedved Medborgerhus#8 - PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-23 og Lokalplan 340, Boliger, Samsøgade, Horsens#9 - PM Forslag til Lokalplan 314, Centerformål, Bydelscenter Højagergårdsvej, Horsens#10 - PM Anlægsbevilling vedr. planlægning af cykelstier#11 - PM Godkendelse af Motas takster 2021#12 - PM Vedtagelse af Biodiversitetsstrategi 2020. En rigere natur i Horsens Kommune#13 - PM Frigivelse af midler til 1. etape af realisering af Helhedsplan for Boller Landskaber, bade- og opholdsbro#14 - PM Frigivelse af midler til Horsens Fjord naturudvikling vedr. stier på nord- og sydsiden i Horsens Kommune#15 - ØK Ansøgning om lån fra Grumstrup Forsamlingshus til ombygning af køkken#16 - ØK Tilskud til nedsættelse af færgetakster for gods og for biler, passagerer mv til og fra visse øer#17 - ØK Lejerbo Horsens, afd. 041 – Frejasgade, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema A#18 - ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 4A – Konsul Jensens Gade m.fl., helhedsplan for renovering af afdelingen, skema A#19 - ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 5 – Beringsvænget, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema C#20 - ØK Udpegning af nyt medlem til havnebestyrelsen#21 - ØK Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Foreningen Endelave Skole#22 - ØK Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Forum Horsens Fonden#23 - ØK Sydøstjyllands Brandvæsen, plan for risikobaseret dimensionering 2020#24 - ØK Databeskyttelsesrådgiverens rapport#25 - BY Styrelsesvedtægt for Horsens Kommune

Se eller gense Byrådsmødet 14. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 169
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 169
There is no video in the channel yet. There is no video yet.