28-10-2019 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Tillægsdagsorden - ØK 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023#2 - Tillægsdagsorden - ØK Den kirkelige ligning 2020#1 - BU Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Egebjerg#2 - BU Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse i Dagnæs Børnehus#3 - KC Etablering og indretning af møderum, Brædstrup Borgercenter#4 - KC Kunstgræsbane i Lund#5 - KC Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Team Danmark 2020-2024#6 - KC Udpegning af nyt medlem til Forum Horsens Fonden#7 - PM Godkendelse af ny Ressourceplan efter høring#8 - PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 331, særligt pladskrævende varegrupper, Vejlevej#9 - PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-19 og Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke, Horsens#10 - PM Forslag til Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens#11 - PM Områdefornyelse Horsens midtby, borgerinddragelse#12 - PM Anlægsbevilling til trafikanlæg Vejlevej#13 - PM Opgradering af vejanlæg i Bygholm Bakker#14 - PM Endelave havn, tillægsbevilling til renovering af færgelejet#15 - PM Orientering om afgørelse i Energiklagenævnet, vedr. tilslutningspligt til fjernvarme#16 - ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2019#17 - ØK Ansøgning om lån fra Kattrup Forsamlingshus#18 - ØK Fastsættelse af priser på Kimet og Stakken i Gedved#19 - ØK Domea Horsens, Ternelunden, ansøgning om godkendelse af skema C#20 - ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 3, Midtbyen, godkendelse af forhøjelse af beboerindskuddet#21 - ØK Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution ”Seniorbofællesskabet Sundbakken” v/OK-Fonden, Sundbakken 16, Stensballe, ansøgning om godkendelse af skema C#22 - ØK Den Selvejende Institution EGV Klovenhøj, Brædstrup, anmodning om lånoptagelse

Se eller gense Byrådsmødet 28. Oktober 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 215
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.