24-10-2017 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2017#2 - ØK Revision af Delegationsplan 2017#3 - ØK Lån til anlægsarbejde ved kommunens krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land#4 - ØK Kommunalvalg 2017 - abonnementer, it-udstyr, telefoni mv. som stilles til rådighed for det nye Byråd#5 - ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 10-14, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 ungdomsboliger og godkendelse af skema A.#6 - TM Affald og Genbrug, gebyrer for husholdninger og erhverv fra 1. januar 2018#7 - TM Forslag til Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens#8 - TM Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding#9 - TM Endelig vedtagelse af tillæg 43 til Kommuneplan 2013, udvidelse af Industrimuseet, Gasvej samt boliger, Ny Havnegade, Horsens#10 - TM Varmeprojektforslag, Provstlund III - fjernvarme#11 - TM Endelave - renovering af mole#12 - TM Erhvervsbyggemodning 1. etape, Erhvervspark Vega#13 - TM Strategi for jordhåndtering i Horsens Kommune#14 - TM Energibesparende foranstaltninger 2017, etape 2#15 - TM Forslag til udviklingsplan Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling#16 - TM Endelig vedtagelse af tillæg 32 til Kommuneplan 2013, Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens#17 - TM Forslag til Lokalplan 2016-14, Boliger og Dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens#18 - TM Ny natur og friluftsfaciliteter i den vestlige del af Nørrestrand#19 - BS Lokaler til Ungdomsskolen i Stensballe#20 - VS Bevillingssag - Klippekort til plejehjemsbeboere#21 - Forslag fra Dan Ingeman Jensen, Liberal Alliance om drøftelse af vejnavne i fremtidige boligområder#22 - ØK Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 24. oktober 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 198
De sidste 24 timer: 5
De sidste 7 dage: 31
Den seneste måned: 197
Det seneste år: 198
There is no video in the channel yet. There is no video yet.